top of page

 FanZine "Haz de Hacer" ¡Del Derecho y del Reves!

Un fanzine (abreviatura en anglès de fan's magazine, revista per a fanàtics) és una publicació temàtica realitzada per i per a afeccionats, un dels tipus de Zine. El desenvolupament d'aquesta activitat no sol anar acompanyat de remuneració econòmica, sent els fanzines tradicionalment impresor en edició de paper i gratuïts o amb un cost mínim per pagar les despeses de producció.

Els fanzines són publicacions no professionals produïdes per seguidors d'un fenomen cultural particular (com pot ser un gènere literari, musical) per el plaer d'uns altres que tenen els mateixos interessos.

 

El seu avantatge indiscutible és comptar amb especialistes en la seva matèria, publicant de forma lliure i directa sense lligams ni interessos envers tercers. A aquesta "absència de condicionants editorials (l'editor sol donar llibertat d'expressió)"2 cal afegir un altre avantatge per a l'autor novell: "la possibilitat de donar-se a conèixer a un públic aficionat més o menys ampli i a algun que un altre editor professional que en un moment donat pugui donar-te aquesta oportunitat tan esperada". Amb això, el fanzine es mostra  un bon terreny de rodatge i una immillorable plataforma de llançament a l'àmbit professional per Ernesto Arango.

De Dilluns a Diumenge a les 14h i 00h.

Just després d'aquestes hores en punt.

Escolta la Presentació!

FANZINE "Haz de Hacer"  d'Ernesto Arango!

bottom of page